Řezbářské nože a dláta a rydla.

Pavel Formánek

Dřevo je od počátku lidské historie snadno dostupným materiálem s mnohostranným využitím. Stalo se proto jedním z prvních materiálů, které se člověk naučil využívat ke svému prospěchu. Jeho zpracování bylo podmíněno vznikem potřebných nástrojů – sekery a nože. Tyto nástroje si člověk dovedl vyrobit již v době kamenné.

Dřevo je proto od nepaměti používáno ke stavbě domů či plavidel, ale i drobných předmětů k dennímu použití, jako například dlabaných misek, talířů, lžiček, různých hůlek, vařeček, kvedlaček atp. Velmi brzo byly i obyčejné věci zdobeny různými vyřezávanými vzory a dekorativní řezba byla aplikována i na rozměrnější předměty, jako je nábytek či dokonce některé časti domů. V případě výroby i zdobení se jednalo o řezbářskou práci, která nebyla vnímána jako umělecká činnost. Byla to tradiční každodenní činnost rolníků i řemeslníků, kterou zvládal  každý šikovný hospodář nebo hospodyně. Vlastní výroba byla nutností, zdobení tvořilo jakousi nadstavbu vyjadřující lidskou touhu po krásnu. Jinou formou řezbářské práce byla řezba figurální, mající od počátku charakter rituální, později náboženský. Technický rozvoj postupně vytvořil podmínky pro průmyslovou výrobu a tradiční řemesla prakticky zanikla, nebo se zachovala jako umělecký směr, jak je tomu i u řezbářství.

 

Řezbářské nástroje.

Nože - užívají se především na vrubořez a dřevořez. Speciální nože lze zakoupit samostatně, nebo v soupravě s řezbářskými dláty. Lze je však vyrobit například ze zahradnických či obuvnických nožů, případně vybrousit ze starých břitev. 

Dláta - řezbářská dláta musí být vyrobena z kvalitní nástrojářské oceli a správně zakalena. Příliš tvrdá dláta mají ostří náchylné k vylamování a špatně se brousí, naopak příliš měkká dláta nedrží ostří. Jejich tvary jsou poměrně rozmanité. Pro nepříliš náročnou práci vystačíme s několika základními dláty. Sada dlát pro náročnější práci mívá 15 až 20 kusů. Mistr řezbář však používá až přes 100 dlát. Některá dláta bývají číslována. U tzv. anglického číslování jsou číslem 1 značena rovná dláta, č. 2 dláta zkosená, č. 3 – 11 dláta s vydutým profilem. Další čísla vyjadřují tvar (houpačky, háčky) a dále profil.

Na větší řezbářská dláta se zpravidla přitlouká dřevěnou paličkou.

Rydla – jsou speciální nástroje používané na dřevoryt. Dá se říci, že jsou to miniaturní dlátka z nástrojářské oceli s rukojetí uzpůsobenou tak, aby dobře seděla v dlani. Aby se rydlo v ruce neotáčelo, má mít na spodní straně plošku. 

K jinému opracování dřeva postačí jakýkoliv ostrý nůž, se kterým se nám dobře pracuje.

Řezbářské techniky jsou používány při řemeslné výrobě nožů, v respektive při zdobení rukojetí. Vyjímku tvoří nože na dopisy, které mohou být celé dřevěné. Mohou proto být vyřezány a následně ještě řezbou vyzdobeny. Vedle toho je možné zdobení řezbou aplikovat na pochvy, případně na kazety pro uložení nožů. Řezbu je možno aplikovat i do jiných materiálů jako je kost, lak či některé řezatelné odrůdy kamene (např. mastek).

 

Rukojeť bačovského nože – řezba vylitá cínem.

Dřevěné nože na dopisy zdobené řezbou.

Rukojeť nože zdobená řezbou do laku a vyřezávaný kostěný nůž.

 

Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.

Kontakt

Nože CZ - Pavel Formánek Ryneček 132
261 01 Příbram 3
604207224 noze-cz@volny.cz